I dag ble det kjent at Sparebanken Vest gir Bergen kommune i gave en bysykkel-ordning for sommeren og høsten 2017. Snart ruller 400 sykler rundt i bybildet.

– Sparebanken Vest ønsker med denne gaven å sikre at bergenserne får tilgjengelig bysykler allerede fra sommeren 2017, og at 2017 ikke bare blir året hvor vi arrangerer sykkel-VM, men også året der Bergen endelig blir en sykkel-by, sier Hallgeir Isdahl, som er konserndirektør for samfunnsansvar i Sparebanken Vest.

For årets sesong vil det i midten av juni trilles ut 400 sykler fordelt på 30 stativer rundt omkring i Bergen sentrum. Syklene vil være tilgjengelige til slutten av oktober.

Isdahl forteller at bakgrunnen for å gi gaven startet da man i fjor så at prøveordningen med bysykler under Festspillene raskt ble veldig populær. Da erfarte man at syklene ble benyttet til både transport fra A til B i byen i tillegg til mye sport og lek blant spesielt yngre bergensere.

– Når Sparebanken Vest jobber med samfunnsansvar er banken spesielt opptatt av å bidra til bedre oppvekstsvilkår for barn og unge, kunnskapsutvikling og gode miljøløsninger. Bysykler treffer godt på alle disse tre områdene, og vi ser frem til at bergenserne tar bysyklene i bruk, sier Hallgeir Isdahl.

– Bergen kommune er svært takknemlig for gaven fra Sparebanken Vest, sier byråd for miljø og byutvikling, Anna Elisa Tryti.

– Denne sykkelordningen er allerede på plass i andre norske byer med stor suksess, og at Bergen nå får på plass en tilsvarende løsning for inneværende år er ikke bare positivt for byen og syklistene, men er også en viktig brikke i Bergens satsning som sykkelby i internasjonal sammenheng, sier Anna Elisa Tryti.

Tryti Isdahl bysykler
BYSYKLER I BERGEN: Snart blir 400 av disse å se i bybildet i Bergen. Byråd for Byutvikling, Anna Elisa Tryti, og konserdirektør Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest tester de nye syklene.
FOTO: HANNE FARESTVEDT / BERGEN KOMMUNE

Hun legger til at kommunen selv forbereder en bysykkelordning fra 2018 av. Anbudskonkurransen utlyses i juni, med tanke på drift av bysykler for en periode på 5-10 år fra 2018.

For den midlertidige ordningen som kommer i år er UIP leverandøren. Det var også UIP som leverte bysykler i Bergen i fjor, og det er UIP som drifter sykkelordningen i Oslo.

– Ingenting vil være bedre enn om Bergen kommune klarer å lande en permanent bysykkelordning fra og med neste år, sier Hallgeir Isdahl.

– Som en del av gaven vil Sparebanken Vest etter årets sesong gi kommunen en rapport over hvem som benyttet ordningen, sykkelmønstre og andre viktige suksesskriterier. På den måten får Bergen kommune et mye bedre grunnlag og brukerinnsikt for å lykkes med sin permanente ordning, sier Isdahl.

Kommenter artikkelen nedenfor: