H.M. Dronning Sonja åpnet Rjukande Bru over Opo-elva. (Foto: Liv Anette Luane, Det kongelege hoff )

Nordmenn bruker naturen og nærområdene sine stadig mer. I år mottar 46 turstier på Vestlandet allmennyttige midler fra Sparebanken Vest for å gjøre de nære turene enda mer tilgjengelig for folk.

– Vi ønsker å bidra til å skape gode lokalmiljø der folk bor. Nordmenn bruker naturen mer enn noen gang, og setter pris på kortreiste opplevelser. Derfor vil vi i år bruke av årets overskudd til å støtte organisasjoner og initiativer som ruster opp turstier på Vestlandet, sier Åsne Ådland-Dale, leder for samfunnsansvar i Sparebanken Vest.

Hele 83 prosent nordmenn trener eller mosjonerer minst én gang i uka, ifølge tall fra SSB. Også Den Norske Turistforening (DNT) merker at nordmenn er mer aktive og turglade enn noen gang, og har nylig passert 300 000 medlemmer. Turistforening vedlikeholder 22 000 kilometer med sti rundt i landet, og flere av årets mottakere av allmennyttige midler er nettopp DNT-lag.

Rjukande bro. (Foto: Johannes Eidnes, Munketrappenes Vener)

Dronning Sonja åpnet et prosjekt – ny bro over Opo

H.M. Dronning Sonjas Panoramatur, også kjent som Dronningstien, er en av de mange stiene som støttes gjennom årets tildeling. Den populære turen er krevende, men spektakulær.

Sist helg åpnet Dronningen en bru, Rjukande Bru, som gjør turen mer tilgjengelig for lokalsamfunnet og turistene. Det er «Munketreppenes Vener» som står bak prosjektet som trenger økonomisk støtte til bygging av brua over Opo-elva. Brua gjør det enklere å komme seg til Skrikjofossen og Hardanger Fjellsti, der man finner utsikt i verdensklasse

Turstier på hele Vestlandet rustes opp

Munketreppenes Vener er et eksempel blant mange lokale organisasjoner, initiativ og lag som oppgraderer og vedlikeholder uteområder og turstier på Vestlandet. Sherpatrapper i Stølsvegen i Hardanger, turløypen til Siggjo på Bømlo og en folkehelseløype rundt Brakvatnet i Osterøy er andre eksempler på noen av de 46 prosjektene som mottar støtte.

– Det er de mange frivillige som sørger for at norsk natur er så tilgjengelig, beskyttet og ren som den er. I Sparebanken Vest har vi et bankende hjerte for Vestlandet. Derfor er vi glade for den fantastiske innsatsen som frivillige legger ned i å tilrettelegge bedre for turglade nordmenn som får naturområder på hele Vestlandet lettere tilgjengelig. Når årets overskudd går til å ruste opp 46 turstier bidrar det til levende lokalmiljøer, og det er viktig for oss, sier Ådland Dale.

Vi har mange flotte turopplevelser i Bergen, blant annet Rundemannen. (Foto: Sparebanken Vest)

Tilgjengelig natur er viktig for folkehelsen

Selv om nordmenn er mer aktive enn noen gang er det imidlertid stadig flere som er i mindre aktivitet enn de burde. Vi sitter stille 60 prosent av tiden vi er våkne, og overvekt blant barn er mer utbredt enn før.

Stortingsmeldingen om folkehelse fra 2013 løfter frem nettopp nærmiljøutvikling som et innsatsområde i folkehelsepolitikken. De 46 prosjektene som mottar støtte bidrar til dette  gjennom at flere forhåpentligvis vil benytte seg av nærområdene sine når så mange stier nå gjøres mer tilgjengelig.

Sparebanken Vest ønsker alle en riktig for tur! 

 

Kommenter artikkelen nedenfor: