Fyllingsdalen Teater fikk midler fra Korona-fondet i 2020
Fyllingsdalen Teater har fått til sammen 345 000 kroner fra Korona-fondet. Foran f.v. Patrick Støer, banksjef i Sparebanken Vest, Jørn Kvist, teatersjef i Fyllingsdalen teater og Per Magne Kristiansen, styreleder i Fyllingsdalen teater. Bak f.v.: Leah Smørdal Kvist, Linnea Selvik Hellesøy og Simen Christophersen Olerud - alle skuespillere ved teateret. Foto: Giske Eggen.

Vi hører stadig historier om idrettslag som sliter med frafall, kulturinstitusjoner som har store kutt i inntektene sine, konsert- og teater-scener som har konserter og forestillinger med nesten tom sal.

– Etter nesten ett år med uro og uforutsigbarhet er det mange lag og organisasjoner som blør. Vi vil gjøre det vi kan for at de skal komme raskt tilbake til slik det var før pandemien og sikre kontinuitet, sier Hallgeir Isdahl, styreleder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Sørge for gode oppvekstvilkår

Den ekstraordinære bevilgningen på 100 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest er øremerket tiltak som er med på å gjenoppbygge organisasjoner og frivillighet på Vestlandet etter en turbulent tid.

Midlene skal komme vestlendinger i alle aldre til gode – fra Jæren i sør til Volda i nord.

– Det er viktig for oss å sikre at lag, organisasjoner og kulturaktører kan fortsette sitt viktige arbeid også etter denne krisen, sier Bjørn Thømt, daglig leder i Sparebankstiftelsen.

– En del av vårt samfunnsansvar

Dette viser styrken i sparebankmodellen, mener Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

– Vi skal være ledende på bankdrift, men vi skal også ta samfunnsansvar. Som sparebank så kjenner vi på det ansvaret vi har for å styrke lokalsamfunn og verdiskapningen her i vest, sier han.

Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest og Pål Hafstad Thorsen i Sædalen IL
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest, var glad for å kunne dele ut 220 000 kroner fra Koronafondet til Sædalen IL og daglig leder Pål Hafstad Thorsen. Foto: Marthe Berg-Olsen.

Om kort tid vil det bli mulig å søke om midler fra den nye potten i søknadsportalen. Kriteriene for å kunne søke vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

40 millioner kroner igjen i Koronafondet

Greta Gramstad, leder for Kirkens SOS Bjørgvin, takker for midler fra Koronafondet. Foto: Giske Eggen.

Koronafondet, som ble lansert i mars i fjor, har fått en varm mottakelse på Vestlandet. Til nå er i overkant av 60 millioner kroner delt ut til nærmere 1200 frivillige organisasjoner som har økonomiske utfordringer som følge av korona-situasjonen.

– Når jeg ser den gleden som Koronafondet sprer så blir jeg både stolt og rørt. Det er svært viktig for oss å levere på samfunnsoppdraget vårt ved å stille opp for de som har blitt rammet ekstra hardt av pandemien, og vi håper på enda flere søknader til fondet fremover, sier Kjerpeseth.

Det er fremdeles nesten 40 millioner kroner igjen i Koronafondet.

– Vi håper på enda flere søknader fremover, sier Bjørn Thømt.

Les om tildelingene fra Koronafondet her:

Fakta om Sparebanken Vests stiftelser:

  • Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest ble etablert høsten 2019 og skal være en langsiktig eier i Sparebanken Vest. Et viktig formål for stiftelsen er å kunne dele ut gaver til allmennyttige formål i distrikter som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Vest.
  • Sparebanken Vest-stiftelsen Agenda Vestlandet har som formål å fremme bærekraftige prosjekter som skal bidra til omstilling og næringsutvikling på Vestlandet. Stiftelsen skal dele ut 300 millioner kroner til satsninger på bærekraft og grønn omstilling på Vestlandet.

For mer informasjon:

Bjørn Thømt, daglig leder,
Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest. Tlf: 913 23 467
E-post: bjorn@sparebankstiftelsenspv.no

Johannes Dobson, kommunikasjonssjef,
Sparebanken Vest. Tlf: 906 77 262
E-post: johannes.dobson@spv.no

Kommenter artikkelen nedenfor: