Ildsjelfondet

– Etter et år med uro og uforutsigbarhet er det mange lag og organisasjoner på Vestlandet som blør. Som sparebank vil vi gjøre det vi kan for at de skal komme raskt tilbake til slik det var før pandemien, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.  

– Nå oppfordrer vi ildsjeler, lag og organisasjoner til å søke Ildsjelfondet om støtte til å dra i gang gode initiativ. Vi håper på en mer normal hverdag fremover, og da trenger vi alle de organisasjonene som bidrar til å skape gode og inkluderende lokalsamfunn på Vestlandet, legger han til. 

Søknader til ildsjelfondet blir behandlet fortløpende

Ildsjelfondet på 100 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest skal gå til aktivitetsstøtte til frivillige lag og organisasjoner innenfor idrett, kultur og utenforskap.

Tidligere har Sparebanken Vest delt ut allmennyttige midler med en søknadsfrist 1. april. Ildsjelfondet er annerledes – søknader til Ildsjelfondet blir behandlet fortløpende, og det er ingen søknadsfrist.

– Forhåpentligvis betyr det at organisasjoner som søker får raskere svar og de kan også søke hele året, sier Bjørn Thømt, daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Du finner søknadsskjemaet på Sparebanken Vest sine nettsider i en egen søknadsportal.

Frykter frafall av deltakere og frivillige

Det er flere lag og organisasjoner som melder om økonomiske problemer og også frafall av både deltagere og frivillige, som følge av korona-krisen.

Det er bekymringsverdig hvis det blir slik at barn og unge som har mistet aktivitetstilbudet sitt nå i en periode, ikke vender tilbake, mener Thømt.

– Lagene er også helt avhengige av innsatsen fra de mange frivillige for å holde hjulene i gang. Vi håper at Ildsjelfondet kan bidra til å løse noen av utfordringene som organisasjonene har nå, sier han.

Det er fortsatt mulig å søke om støtte fra Koronafondet

Ildsjelfondet kommer i tillegg til Sparebankstiftelsens Koronafond, som ble lansert i mars i fjor. Koronafondet har fått en varm mottakelse på Vestlandet, forteller Thømt. Til nå er i overkant av 60 millioner kroner til mer enn 1200 frivillige organisasjoner.

– Det er fremdeles nesten 40 millioner kroner igjen i Koronafondet, så her er det fullt mulig å søke om midler fremdeles, sier lederen av Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Her kan du søke om midler fra Koronafondet. Som for Ildsjelfondet, så er det ingen søknadsfrist for Koronafondet.

Midlene fra fondet kommer vestlendinger i alle aldre til gode – fra Jæren i sør til Volda i nord. Les om tildelingene her:

Kommenter artikkelen nedenfor: