Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

– Vi er stolt og glad for at vi nå ligger høyere oppe på listen. Vi har jobbet målrettet med å synliggjøre våre underliggende verdier og etiske retningslinjer på en bedre måte. Det har blitt gjort et kjempeløft i organisasjonen på mange fronter, men vi er ikke på noen måte ferdig. Dette er et kontinuerlig arbeid der vi hele tiden må være i forkant og se etter forbedringspunkter, sier Åsne Ådland-Dale, leder for samfunnsansvar i Sparebanken Vest.

Sparebankidéen i praksis
Tematikken i Etisk Bankguide handler på mange måter om grunnsteinen i sparebankidéen – å være et fellesskap som arbeider med å løse aktuelle samfunnsutfordringer. Sparebanken Vest ble opprettet i 1823 av fremtredende personer som ville gjøre noe med datidens store samfunnsproblem – fattigdom.

– Nå er klimaendringer og bærekraft problemstillinger som vi alle kjenner på og som vi må gjøre vårt for å løse, også med tanke på fattigdomsbekjempelse. Vårt mål er at vi sammen med våre kunder, leverandører og samfunnet for øvrig skal gjøre kloke og gode valg for fremtiden, forteller Åsne Ådland-Dale.

Riktig retning sammen med kundene
Sparebanken Vest ønsker å være et forbilde for hvordan vi mener næringslivet skal bidra til et bærekraftig samfunn på Vestlandet. Vi skal bidra gjennom våre egne prosesser, hvilke prosjekter og kunder vi finansierer, og hvordan vi opptrer overfor kunder, samfunn og miljø. All kredittgivning skal støtte opp under våre Prinsipper for Samfunnsansvar.

– Eksempelvis skal alle våre bedriftskunder gjennomføre en vurdering av sin egen utøvelse av bærekraft og samfunnsansvar med en risikoveileder, for å synliggjøre i hvilke grad de aktivt tar stilling til, og treffer nødvendige tiltak for å begrense risiko og skadevirkning av sin virksomhet og hvilken risiko dette innebærer for kundeforholdet. Vi som bank skal både stille klare krav og samtidig være en samarbeidspartner som kan jobbe sammen med kundene for å forbedre rutiner og utøvelse av samfunnsansvar, forteller Ådland-Dale i Sparebanken Vest.

Om Etisk Bankguide
Det er Framtiden i Våre Hender og Forbrukerrådet som står bak Etisk Bankguide i Norge. Den årlige undersøkelsen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om bankenes etikk- og bærekraftsarbeid. Tilsammen 14 banker med virksomhet i Norge blir vurdert ved hjelp av 1084 sammenlignbare indikatorer fra Fair Finance Guide International. Vurderingene bankene blir målt på er tematiske områder som klima, korrupsjon, skatt, menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, biologisk mangfold m.fl.

Kommenter artikkelen nedenfor: