Hva må til for å få bærekraftige forretningsmodeller i finansbransjen? (Foto: Trude S. Pedersen)

I begynnelsen av april gikk Finansdagen Vest 2019 av stabelen. Dette er konferansen der fremtidens beslutningstakere møtes for å sette retning for finansbransjen i Bergen. Temaet på årets konferanse var «Ny konkurransekraft gjennom bærekraft». Finansbransjen har en unik posisjon for å være med å løse de viktige lokale og globale utfordringene vi står overfor i dag, og skape en bærekraftig fremtid – en fremtid der finansbransjen selv kanskje har helt nye drivere.

Programmet hadde foredrag som både var inspirerende og konkrete i hva hver enkelt av oss kan gjøre for å sikre en bærekraftig fremtid. Åsne Ådland-Dale som er bærekraftsansvarlig i Sparebanken Vest fortalte om hvordan banken allerede er godt i gang med «å rydde i eget skap».

– I årets Etisk Bankguide var vi beste sparebank og det er helt klart en anerkjennelse å ta med seg. Likevel er det fremover at den store jobben ligger når vi skal skape bærekraftige forretningsmodeller i egen organisasjon, forteller Ådland-Dale.

Johan H. Andresen i Ferd forklarer hvordan de jobber med bærekraftige forretningsmodeller.
(Foto: YoungFinance)

En som allerede har implementert slike forretningsmodeller er Johan H. Andresen, stifteren av holdingselskapet Ferd. Selskapet har fokus på «impact»-investeringer, med særlig god erfaring fra investeringer i «social impact».  Lars Jacob Tynes Pedersen fra NHH har forsket på bærekraftige forretningsmodeller i mange år. Han kunne i sitt innlegg berolige forsamlingen ved å føre bevis for at bærekraftige forretningsmodeller faktisk er lønnsomme.

Nye selskaper – nye tenkemåter

I tillegg til inspirerende foredrag, fikk man også korte pitcher fra nyoppstartede selskaper med bærekraftige forretningsmodeller:

  • Zeipt stod på scenen med slagordet «Kutt tid, kutt kostnader, ikke kutt trær», og presenterte sin løsning for digitaliserte kvitteringer.
  • Empower viste hvordan deres selskap kan gjøre plastplukking lønnsomt, samtidig som de kan bidra til å utrydde fattigdom.
  • Ocean Snacks gav en smak av deres nye produkt «laksesnacks», som utnytter lakseskinnet på en sunn og lønnsom måte.
  • Dimension 10 har utviklet en løsning der vi kan minske feilproduksjon, bruken av papirmodeller og antall flyreiser ved bruk av VR/AR-teknologi.
  • WasteIQ fortalte om deres løsning, der de har koblet teknologi på avfallshåndteringen slik at denne kan optimaliseres.
Fremtidens representanter for finansbransjen i Bergen.
(Foto: YoungFinance)

Kommenter artikkelen nedenfor: