Kundeutbytte

– Vi er veldig glade for at vi kan dele av bankens overskudd med kundene våre på denne måten – særlig i den urolige tiden vi er i nå. Vi vil strekke oss langt for at kundene våre skal gå en trygg økonomisk fremtid i møte, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Din del av bankens overskudd

Kundeutbytte er kundens del av overskuddet til Sparebanken Vest. Selve summen som blir utbetalt til den enkelte er basert på:

  • Hvor mye du har i lån og innskudd
  • Bankens resultat for 2020
  • Hvor lenge du har vært kunde i 2020

Naturlig å gi tilbake til kundene

Kundeutbytte er helt i tråd med grunnverdiene til sparebankene, påpeker Kjerpeseth.

– 60 prosent av Sparebanken Vest er eid av kundene. Da er det helt naturlig at også store deler av overskuddet som vi skaper sammen med kundene våre skal komme dem til gode, sier han.

Ytterligere 100 millioner kroner til lag, frivillighet og kultur

I tillegg til kundeutbytte kommer det også en bevilgning på 100 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest. Midlene har som formål å bidra til gjenoppbyggingen av organisasjonene og frivilligheten på Vestlandet etter en turbulent tid.

– Mange lag og organisasjoner blør nå som følge av pandemien, og vi, sammen med sparebankstiftelsen, ønsker å bidra til at de skal komme raskt tilbake til slik det var før pandemien. Vi skal gjøre det vi kan for å styrke lokalsamfunn og verdiskaping her i vest, sier Kjerpeseth.

Styret i Sparebanken Vest har også foreslått å bevilge 290 millioner kroner til gaver og allmennyttige midler til høsten. Tildelinger fra denne potten avhenger av den økonomiske utviklingen, utsiktene fremover, bankens resultater og kapitalsituasjon.

Korona-fondet ruller videre

Korona-fondet fra sparebankstiftelsen, som ble lansert i mars i fjor, har fått en varm mottakelse på Vestlandet. Til nå er i overkant av 60 millioner kroner delt ut til nærmere 1200 frivillige lag, foreninger og organisasjoner som har økonomiske utfordringer som følge av korona-situasjonen. Det er fremdeles nesten 40 millioner kroner igjen.

– Når jeg ser hva de som har fått midler fra Korona-fondet har fått til i det året vi har vært gjennom, blir det klart for meg hvor verdifullt dette er. Det er svært viktig for oss å levere på samfunnsoppdraget vårt ved å stille opp for de som har blitt rammet ekstra hardt av pandemien, og vi håper på enda flere søknader til fondet fremover, sier Kjerpeseth.

Midlene fra fondet kommer vestlendinger i alle aldre til gode – fra Jæren i sør til Volda i nord. Les om tildelingene her:

Les mer om kundeutbytte på spv.no

Kommenter artikkelen nedenfor: