Daglig leder i NFF Hordaland Knut Berge og konserndirektør, personmarked i Sparebanken Vest Tore Dvergsdal, samarbeider for å redusere miljøavtrykket rundt kunstgressbanene. Foto: Janne F. Lønne

Du har kanskje fått erfare det selv – de små plastbitene som brukes på kunstgressbanene har en lei tendens til å bli med i sko og sekker hjem fra trening. Granulat på avveie har fått en del negativ oppmerksomhet de siste årene, og Sparebanken Vest ønsker å være med på å løse dette problemet.

Derfor bidrar banken med 4 millioner kroner til innkjøp av nødvendig utstyr for å redusere miljøavtrykket.

Banken og Norges Fotballforbund i Hordaland (NFF) tror at både bevisstgjøring blant brukerne og konkrete tiltak, vil være viktige elementer for å redusere granulat på avveie. To konkrete, og enkle tiltak som gir god effekt, er montering av granulatfilter i overvannskummer og/eller kjøpe inn granulatrensestasjon som plasseres ved inn/utgangene til banene.

Til venstre: Granulatfilter i kumme fanger effektivt opp mikroplast. Foto: NFF Ulefos Til høyre: På en granulatrensestasjon kan man børste av sko. Foto Miljøbaner.

Søk om midler til granulatfilter og rensestasjoner

Klubber som ønsker å bidra til å redusere sitt miljøavtrykk, oppfordres nå til å benytte seg av muligheten til å forbedre og oppgradere anlegg, og søke om støtte på opptil 50 000 kroner. Klubber og baneeiere kan søke om støtte til innkjøp og montering av granulatfilter i overvannskummer og en granulatrensestasjon for plassering ved innganger til banene.

– Sparebanken Vest har i snart 200 år bidratt til små og store prosjekter på Vestlandet. Vi er veldig glade for å bidra til dette prosjektet som gjør fotballbanene våre enda grønnere. Vi skal være med og støtte idretten i vår region og samtidig bidrar til å redusere miljøavtrykket. Nå håper vi å få flest mulig klubber med på dugnaden, sier Tore Dvergsdal, konserndirektør personmarked i Sparebanken Vest.

Lokalt initiativ

Et eget informasjonsbrev fra NFF vil bli sendt ut til alle klubber med veiledning om hvordan de kan gå frem for å få installert nødvendige filter, og hvordan man søker for å få støtte. Viktige virkemidler for å lykkes er lokalt initiativ, intern kommunikasjon og praksis knyttet til bruk av banene.

– Vi applauderer Sparebanken Vest sitt initiativ for miljøet og naturen rundt. Kunstgressbaner med innfyll er per i dag det suverent beste underlaget, men miljøproblemet med mikroplast tar vi på største alvor og ønsker å gjøre alt vi kan for å redusere, og aller helst stoppe, ethvert tilfelle av plastsvinn fra banene, sier Knut Berge, daglig leder i NFF Hordaland.

Et eget informasjonsbrev fra NFF vil bli sendt ut til alle klubber, med veiledning om hvordan hvordan de kan gå frem for å få installert nødvendige filter, og hvordan man søker for å få støtte. For mer informasjon ta kontakt med NFF Hordalands  daglige leder Knut Berge, tlf. 913 04 930.

 

Kommenter artikkelen nedenfor: