Bjørn Årdal, Margunn Minne, Marita Bjørke Hollekve og Åsne Ådland-Dale
Bjørn Årdal, Margunn Minne, Marita Bjørke Hollekve og Åsne Ådland-Dale i Sparebanken Vest er godt fornøyd med resultatet fra Poseidon Principles.

Sparebanken Vest og 27 andre internasjonale banker har forpliktet seg til å rapportere utslippsdata for shippingporteføljen hvert år gjennom initiativet Poseidon Principles.

– Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig shippingbransje ved å være åpen om vårt fotavtrykk. Når flere banker går sammen om å iverksette tiltak, kan vi faktisk få til en endring, sier Margunn Minne, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest har størst negativt avvik

Hver bank som har signert på Poseidon Principles måler sin porteføljescore som et avvik fra dekarboniseringsbanen som er satt for å nå IMOs mål om nullutslipp innen 2050. Sparebanken Vest sitt avvik er på -12,5 prosent, som vil si at vårt samlede utslipp er 12,5 prosent bedre enn målet for i år.

I år er det syv banker som klarer årets mål, og Sparebanken Vest leverer sterkest av alle.

– Dette er utrolig motiverende for vårt videre arbeid med å redusere utslipp sammen med våre shippingkunder. Vi jobber tett sammen for å få ned fotavtrykket og sammen med kunden ser vi hele tiden etter potensialet for å kutte og gjøre utbedringer, sier Bjørn Årdal, som leder shippingavdelingen i Sparebanken Vest.

Øker andelen bærekraftslinkede lån

Blant de viktigste tiltakene som banken gjør, er å øke andelen bærekraftslinkede lån. Dette er type lån som skal stimulere til omstilling og grønn utvikling ved at det er knyttet opp mot konkrete bærekraftsmål for selskapene.

– Kunden får bedre betingelser hvis de når bærekraftsmålene sine. Dette ser vi at det er økende interesse for i markedet – majoriteten av alle lån som vi har gitt i 2022 er bærekraftslinkede lån, sier Marita Bjørke Hollekve, bransjeansvarlig for shipping i Sparebanken Vest.

Les mer om bærekraftslinkede lån

Enda mer ambisiøst mål enn IMO

Sparebanken Vest har lagt listen enda høyere enn IMO; banken har som mål at porteføljen skal være i netto null innen 2040.

– Det er mye som skal på plass før vi når dette målet, så vi er stolte nå, men ikke tilfreds. Vi skal jobbe målrettet videre, sier Åsne Ådland-Dale, leder for bærekraft i Sparebanken Vest.

Kommenter artikkelen nedenfor: