Klimaregnskapet til Sparebanken Vest

– Vi håper og tror at vi har lagt oss til gode vaner i korona-tiden som vi vil fortsette med – for eksempel det å ha effektive, digitale møter som gjør at transportutslippet ikke skal tilbake dit det var, sier Jan-Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

– Vi må begynne med oss selv

Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

I Sparebanken Vests bærekraftsstrategi står det at banken skal gjøre det den kan for å hindre negativ påvirkning på samfunnet og heller skape positiv forandring.

– Vi jobber aktivt med å redusere klimaavtrykket vårt – vi har flyvettregler, vi tar grep for å redusere avfall og bruke mindre strøm. Vi kjøper også såkalte opprinnelsesgarantier som sikrer at strømmen vi bruker kommer fra ren, fornybare strøm fra norske vannkraftverk, sier Kjerpeseth.

Restutslippet blir kompensert ved å kjøpe sertifiserte klimakvoter. Dette gjør Sparebanken Vest til en klimanøytral bedrift.

– Hvis vi skal kunne stille krav til våre kunder, leverandører, eiere og sponsorater, så må vi faktisk begynne med oss selv, fortsetter konsernsjefen.

Vil du vite mer om hvordan Sparebanken Vests stiftelse Agenda Vestlandet bidrar til grønn omstilling på Vestlandet? Sjekk www.agendavestlandet.no

Bruker klimaregnskapet til å finne konkrete tiltak

Åsne Ådland-Dale
Åsne Ådland-Dale, leder for bærekraft i Sparebanken Vest. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Et klimaregnskap viser hvordan et selskap påvirker klimaet gjennom egen drift. Her rapporteres direkte utslipp fra produksjon og energiforbruk, og indirekte utslipp fra jobbreiser, transport og forbruk.

– Vi bruker klimaregnskapet aktivt til å kartlegge aktivitetene i banken som påvirker klimaet. På den måten blir det enklere å vite hvor vi kan sette inn tiltak som vil minske klimaavtrykket vårt, sier Åsne Ådland-Dale, leder for bærekraft i Sparebanken Vest.

Ett av målene som banken har satt, er at alle fossilbiler skal erstattes med elbiler innen 2022.

Bærekraft i alle ledd

Selve grunnlaget for sparebankmodellen er at samfunnsutfordringer løses best i fellesskap. Dagens klimautfordring er et eksempel på dette, mener Jan Erik Kjerpeseth.

– Gjennom hele vår historie har vi jobbet for at lokalsamfunnet har hatt de beste vekstvilkår og utvikler seg bærekraftig. Dette skal vi fortsette med, og det betyr å ta ansvar for både lokalmiljø og globalt miljø, sier han.

Sparebanken Vest jobber med bærekraft i alle ledd; overfor kunder, eiere og leverandører – og ikke minst i egen drift av banken, legger Kjerpeseth til.

– Vi er den første generasjonen som merker klimaendringene. Vi er også den siste som kan gjøre noe med det – og det haster. Vi skal bidra til å skape en bedre verden gjennom hvilke prosjekter og kunder vi finansierer, og hvordan vi opptrer overfor kunder, samfunn og miljø, sier han.

Les mer om hvordan Sparebanken Vest jobber med bærekraft på spv.no

Kommenter artikkelen nedenfor: