Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest og Pål Hafstad Thorsen i Sædalen IL
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest, var glad for å kunne dele ut 220 000 kroner til Sædalen IL og daglig leder Pål Hafstad Thorsen. Foto: Marthe Berg-Olsen.

I disse dager mottar 200 idrettslag, fra Nærbø IL i sør til Volda Innebandyklubb i nord, tildelingsbrev fra Sparebanken Vests Koronafond.

– Vi er opptatt av gode oppvekstvilkår, fysisk aktivitet og et variert fritidstilbud for alle barn og unge på Vestlandet. Med denne tildelingen til idretten, gjør vi derfor det vi kan for å bidra til at idrettslag og foreninger kan fortsette sitt viktige arbeid nå som landet gradvis åpnes opp igjen, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Sædalen IL får 220 000 kroner

Idrettslagene melder om store tap som følge av koronakrisen, og at aktivitetstilbudet vil bli redusert på både kort og lengre sikt. En kartlegging som Norges Idrettsforbund har gjort blant sine medlemmer, viser at idrettslag på Vestlandet har estimerte tap på rundt 200 millioner kroner.

Sædalen IL i Bergen er ett av idrettslagene som har tapt penger på avlyste arrangementer og annet som følge av koronakrisen. Tirsdag kunne Jan Erik Kjerpeseth overraske daglig leder Pål Hafstad Thorsen med en tildeling på 220 000 kroner for å dekke noen av tapene som Sædalen har hatt.

– Uten midlene fra Koronafondet ville vi hatt bunnskrapt klubbkasse i juni. Det ville rammet tilbudet til våre 1200 medlemmer og i verste tilfelle måtte vi ha vurdert å stenge ned aktivitet på ubestemt tid. Derfor er denne støtten helt avgjørende for oss, sier Hafstad Thorsen.

Frykter redusert aktivitetstilbud

Konsekvensene er redusert aktivitet, økte deltakeravgifter, og deltakere og trenere som faller fra.

– Idrettslaget er en arena for vennskap, glede, aktivitet og mestringsopplevelser. Når dette tilbudet blir borte eller redusert, blir en viktig del av de unges oppvekstarena borte. Vi er bekymret for at de unge som mister sitt aktivitetstilbud i en periode, ikke vil vende tilbake til idrettslaget i samme omfang som tidligere, sier Knut Songve, organisasjonssjef i Vestland idrettskrets i Norges idrettsforbund.

Mer enn 190 000 barn og unge under 20 år er medlem av et idrettslag på Vestlandet.

Frykter frafall blant de frivillige

– Vi frykter også et frafall blant de mange frivillige som holder hjulene i gang i det lokale idrettslaget. Økonomisk opplever idrettslag nå et bortfall av inntekter som gjør at det blir utfordrende å opprettholde det samme aktivitetstilbudet som tidligere, sier Songve.

Han mener støtten fra Sparebanken Vest kommer i en avgjørende tid for idrettslagene.

– Dette er et svært treffsikkert tiltak til riktig tid. Økonomiske tilskudd nå er viktig for at idrettslagene kan få i gang igjen et godt aktivitetstilbud og det vil bidra til at deltakeravgiftene for medlemmene holdes nede. Dette vil i sin tur bidra til at det blir lettere for idrettslagene å rekruttere medlemmer, og å oppnå visjonen idrettsglede for alle, sier Songve.

Les mer om Sparebankstiftelsen Sparebanken Vests Koronafond

Oppfordrer flere til å søke om midler

Korona-fondet ble opprettet i mars i år som et ekstraordinært tiltak. Formålet med fondet er å støtte lag og foreninger på Vestlandet som sliter økonomisk som følge av korona-epidemien. Totalt har fondet satt av 100 millioner kroner og i mai mottok mer enn 150 korps støtte fra Koronafondet.

Midlene som nå deles ut er første tildelingsrunde til idrettslag- og foreninger. Idrettslagene har søkt om midler til å kunne opprettholde aktivitetstilbudet og gjennomføre planlagte aktiviteter som turneringer, sommeraktiviteter, innkjøp av utstyr, rekrutteringstiltak og mye mer.

Sparebanken Vest oppfordrer lag som enda ikke har søkt, og som har fått reduserte inntekter eller økte kostnader, om å søke.

– Korona-fondet kan nok ikke dekke ale tap, men likevel være en viktig bidragsyter. Vi ønsker flere søknader og oppfordrer flere lag og foreninger, ikke bare innen idrett, til å søke, understreker Jan Erik Kjerpeseth.

Søk om midler fra Koronafondet på spv.no

Kommenter artikkelen nedenfor: