Artisten Halie er et trekkplaster på samtlige Hjertebank-konserter i høst. Her i Måløy, men hun skal også være med i Bjørnafjorden 1.november og på Voss 8. november. Foto: Sparebanken Vest.
Artisten Halie er et trekkplaster på samtlige Hjertebank-konserter i høst. Her i Måløy, men hun skal også være med i Bjørnafjorden 1.november og på Voss 8. november. Foto: Sparebanken Vest.

– Både Hjertebank-arrangementet og tildelingene som fant sted understreker viktigheten av å ha noen tilbud som når ut til alle, sier leder i Selje samfunnhus, Vivian Nygård Sætren.

600 publikummere i alle aldre, men med barna i flertall, fikk med seg konserten med artister som Janove og Halie. 8 ulike lag og foreninger i Måløy og Selje-området fikk Hjertebank-midler fra samfunnsutbyttet i Sparebanken Vest.

Mange barn fikk kanskje sin første konsertopplevelse denne kvelden. Foto: Kristin Oldeide.

– Det er flott når man har arrangementer der alle har muligheten til å delta. I tillegg fikk de unge gjennom dette arrangementet et innblikk i all aktiviteten som foregår på bygdene i området fra Måløy til Selje, legger Sætren til. Hennes hjerte banker ekstra sterkt for Selje samfunnhus, som fikk 75 000,- kroner øremerket tilrettelegging for funksjonshemmede gjennom rullestolrampe.

– Dette har vi ønsket oss lenge, og med denne tildelingen vil rullestolrampen være en realitet allerede før nyttår. Vi begynner arbeidet allerede i november, forklarer lederen for samfunnshuset.

– Allmenn tilgjengelighet er viktig, ingen grupper skal være ekskludert. Det har vi fått til før også, men på en tungvint måte. Med dette tiltaket får alle grupper tilgang til storsalen vår. Det ser vi frem til, sier leder i Selje samfunnhus, Vivian Nygård Sætren.

Aktivt seilermiljø

Måløy har også lange tradisjoner for et aktivt seilermiljø. Det skal Måløy seilforening ha mye av æren for. Seilforeningen introduserer nemlig Måløyværinger for seiling allerede fra de ni år gamle, først i optimistjolle, men etter hvert som ferdighetene øker får ungdommene prøve seg i større båttyper, helt opp til 29’ere. Disse har seilforeningen i Måløy hele fem stykker av. Ikke rart at det har blitt både EM- og VM-deltakelse for noen av utøverne som Måløy seilforening har fostret opp.

Måløy seilforening mottok 100 000 kroner i Hjertebank-midler. Pengene fra Sparebanken Vest skal gå til nytt gulv i klubbhuset, og til utskifting av segl på noen av jollene. Foto: Sparebanken Vest.
Måløy seilforening mottok 100 000 kroner i Hjertebank-midler. Pengene fra Sparebanken Vest skal gå til nytt gulv i klubbhuset, og til utskifting av segl på noen av jollene. Foto: Kristin Oldeide.

– Ja, vi har noen konkurranse-utøvere å vise til, men det er ikke det som er drivkraften vår. Gleden ved seiling er det viktigste, det er utgangspunktet også for de som ender opp med å delta i konkurranse.  Vi vil ha med oss alle, derfor er vi faktisk blant de rimeligste aktivitetene for ungdom i Måløy.

Sikrer muligheten til ekstra løft

–  Vi ønsker å motvirke det stempelet seilingen har fått, som noe eksklusivt. Alt drives på dugnad, men noen ganger må vi ta noen ekstra løft, og da kommer bidrag som Hjertebank-midlene på 100 000,- kroner veldig bra med, sier Ottar Færestrand i Måløy seilforening.

Hjertebank-midlene fra samfunnsutbyttet i Sparebanken Vest skal gå til nytt gulv i klubbhuset, i tillegg til utskifting av segl på noen av jollene.

Janove alene ved pianoet i Måløy. Foto: Sparebanken Vest.
Janove alene ved pianoet i Måløy. Foto: Kristin Oldeide.

– Klubbhuset har hatt stor betydning for Måløy seilforening, men nå er det 20 år gammelt, så nå har vi behov for et nytt, holdbart gulv. Vi har aktiviteter hos oss de fleste dager i uken, så da blir det noe slitasje. Vi er glade for å ha en lokalbank som Sparebanken Vest, som ser verdien av dette, sier Ottar Færestrand i Måløy seilforening.

Det var 107 søkere i området fra Måløy til Selje som ble vurdert i forkant av utdelingen av til sammen en millon kroner under årets tildeling av Hjertebank-midlene fra samfunnsutbyttet i Sparebanken Vest.

Ny søknadsfrist 1. april

– Hovedkriteriet var at prosjektet skal gjøre Måløy og Selje til et bedre område å bo i. Vi oppfordrer de som ikke nådde helt opp i denne omgang om å søke midler fra samfunnsutbyttet til Sparebanken Vest ved neste anledning, her er søknadsfrist 1. april hvert år, sier banksjef Arild Hove.

Disse mottok Hjertebank-midlene fra samfunnsutbyttet i Sparebanken Vest i Måløy og Selje:

SIL United: Engasjement og idrettsglede er noko som ein forbind med dette idrettslaget. Den nystarta klubben har i dag 12 medlemmer, men håper fleire skal bli med på eit lag der inkludering, personlig vekst og utvikling er i høgsetet. Idrettslaget er drifta på dugnad og omtanke. Juryen vil at SIL United skal få utvikle seg og kunne inkludere endå fleire medlemmer. Me ynskjer å bidra til dette med ei tildeling på 50 000 kroner.

Selje Samfunnshus: Inkludering handlar om å ha alle med.  Då er det viktig å legge til rette for nettopp det. Venene til dette forsamlingshuset ynskjer at alle skal kunne komme seg inn og ut av huset på ein god måte, for å kunne delta på alle dei ulike arrangementa som dette kulturhuset har gjennom året. Juryen ynskjer å støtte Samfunnshusets Venner med 75.000 kroner til ein rullestolrampe ved Selje samfunnshus.

Stadlandet Grendehus: Eit Grendahus der alle kan møtast kan ein på ein måte kalle hjarte til bygda.  Og eit kjøkken er på ein måte huset sitt hjarte. Mange arbeidstimar er lagt ned og mykje har blitt gjort, spesielt siste åra, men ein ting står att og treng sårt merksemd. Juryen ynskjer å støtte Stadlandet Grendahus med 75.000 kr til å pusse opp kjøkkenet i bygda si storsove.

Måløy Seilforening: Idrettslaget har i mange år drive med  opplæring av barn og ungdom frå klubbhuset sitt.  Dei har årleg gitt tilbod til mellom 30 og 40 barn frå alderen 9 år og oppover. Etter snart 20 års aktiv bruk av klubbhuset, trenger det ein oppgradering både innvendig og utvendig. Klubben treng og midlar til å ruste opp ein del av utstyret sitt som dei nyttar til sine aktivitetar. Juryen ynskjer å bidra til dette ved å støtte Måløy seilforening med 100 000 kroner.

Trivsel Selje: Det er inspirerande å sjå kva ein kan få til når folk jobbar ilag. Aktivitet og trivsel er viktig for å ha eit levande samfunn.  Siste tida har mange stått på i all slags veir for å legge til rette for at endå fleire skal få komme seg ut og opp i fjellet og sjå ut over Stadhavet. Juryen ynskjer å støtte Trivsel Selje med 100.000 kroner til å kunne fullføre turveg på Risnakken.

Vågsøy Motorsport: Denne klubben er i ferd med å etablere eit tilbod som vi ikkje har hatt i regionen men som mange har etterspurt. Klubben arbeider for å realisere eit anlegg for barn og ungdom som er interessert i fart og spenning og som vil gjere regionen vår til ein endå meir attraktiv plass og bu.  Juryen ynskjer å støtte Vågsøy motorsportklubb med 150 000 kroner for å realisere draumen om eit motorsportanlegg.

Stadlandet IL:  Å ha eit variert aktivitetstilbod gjer ein stad spennande og attraktivt å bu og leve i.  Fleire trivast. Og både individ og samfunnet utviklar seg.  Idrettslag er kjent for å jobbe hardt for å gi innbyggjarane eit godt fritidstilbod og tørr å satse på spennande og spenstige prosjekt som har stor betyding for bygd og region. Juryen ynskjer å støtte Stadlandet Idrettslag med 150.000 kroner til tennisbane på Stadlandet.

Skavøypoll turn: Dei har medlemmer frå heile regionen og har gjort ein fantastisk jobb med barn og unge i fleire år. Aktiviteten krev mykje utstyr, og mykje av treningstida går med til å rigge dette. Dei har over 140 aktive medlemmar i dag, og om lag 70 står på venteliste på grunn av at dei ikkje har fasilitetar til å kunne ta inn fleire. Kompetansen har dei bygd opp over mange år og no er det på tide at dei får eit anlegg som dei kan vidareutvikle seg i, og at alle dei som står på venteliste skal få lov til å bli med. Juryen ynskjer å gje heile 300 000 kroner til SIL turn for å realisere ein ny turnhall.

Kommenter artikkelen nedenfor: