Vestlandsindeks

Vestlandsindeks logo (Foto: iStock)

Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Første publisering var i første kvartal 2012. Indeksen er den eneste som omfatter hele Vestlandet idet den baserer seg på en spørreundersøkelse blant bedriftsledere i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Vestlandsindeks grafer

En indeksverdi over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens en indeksverdi under 50 indikerer pessimisme. 


Forventningsindeksen er skjøvet to kvartaler fram for bedre illustrere sammenhengen mellom Vestlandsbedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder og forventninger til markedssituasjonen de neste seks måneder. Historisk har Forventningsindeksen vært en god ledende indikator for Resultatindeksen.

Netto andel (%) bedrifter som forventer å øke antall årsverk de neste 6 måneder i hvert av vestlandsfylkene.


Kontaktpersoner

Ragnhild Janbu Fresvik

Ragnhild Janbu Fresvik
Konserndirektør bedriftsmarked i Sparebanken Vest
Tel: 95 92 80 38
E-post: ragnhild.fresvik@spv.no
(Foto: Studio 1 Fotografene)

Fakta om Vestlandsindeks

Bedriftene er tilfeldig utvalgt med to eller flere ansatte, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, 200 bedrifter i Hordaland og Møre og Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane. Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som for eksempel etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de forventer at utviklingen skal bli det neste halvåret.

Vestlandsindeks kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme.

Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder mens forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til markedssituasjonen til de neste seks måneder.

Vestlandsindeks - nyheter

Vestlandsindeksen 4/2019

Vestlandsbedriftene er i gang med grønn omstilling

– Vi tror på de omstillingsdyktige bedriftene på Vestlandet, og her får vi tall som underbygger dette. Vestlandsbedriftene rigger seg for fremtiden,...

Er veksttoppen nådd?

Vestlandsindeks nr. 4 2018

Er veksttoppen nådd?

Jobbene kommer tilbake!

X
X